Ve dnech 14.-15.září 2012 proběhly v Plzni Dny vědy a techniky.
ZČU
KMA ZČU