Byl vytvořen nový systém pro evidenci písemných prací studentů.
ZČU
KMA ZČU