Předběžné výsledky vstupních testů.

Předběžné základní výsledky vstupního testu byly presentovány na radě rektora 3.11.2010 . Podrobné výsledkya lze najít na <a target=\'_blank\' alt=\'Katedra matematiky\' href=\' http://stat.kma.zcu.cz/testik11/</a>

ZČU
KMA ZČU