V nově vytvářeném webovém prostředí trial.zcu.cz byly pilotně připraveny materiály pro předměty KMA/UMV a KMA/ITG.
ZČU
KMA ZČU