Byla zahájena spolupráce s UUD ZČU v Plzni, kdy studenti navrhovali jednoduché animace oživující připravované nové webové rozhraní trial.zcu.cz
ZČU
KMA ZČU