Ve dnech 8.-10.listopadu 2012 bylo s výraznou podporou členů realizačního týmu projektu zorganozováno tradiční Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. V rámci tohoto setkání proběhly velké diskuze U kulatých stolů věnované aktuálním problémům výuky matematiky na SŠ a VŠ a zaměřené především na překlenutí nedorozumění a nejasností mezi různými stupni škol.
ZČU
KMA ZČU