Na katedře matematiky působil ve dnech 11. - 18. 11.2012 prof. Pater Takáč.
ZČU
KMA ZČU