Ve dnech 21.-23.11.2012 se členové realizačního týmu zúčastnili pracovní návštěvy FMFI Bratislava (Slovensko).
ZČU
KMA ZČU