Vytvoření databáze motivačních a aplikačních příkladů

Cíle aktivity KA-3

V rámci této aktivity, která směřuje k modernizaci didaktických metod a větší podpoře kombinovaného studia bude vytvořena databáze motivačních příkladů pro různé oblasti matematiky. Motivační a aplikační příklady zatím nejsou součástí systému TRIAL, ale vybrané příklady jsou často k dispozici na stránkách jednotlivých přednášejících a vyučujících. Chceme vytvořit jednotné, vizuálně přitažlivé www prostředí, kde studenti i širší veřejnost najdou aplikační a motivační příklady, ukázky aplikací a další zajímavosti z oblasti matematických věd.

Na tvorbě této databáze se budou podílet akademičtí pracovníci KMA, studenti různých fakult, kteří navštěvují některý z kurzů matematických předmětů, středoškolští pedagogové a zahraniční odborníci. Předpokládáme, že činnost na této aktivitě bude probíhat průběžně po celou dobu projektu. Vytvoření databáze motivačních příkladů a její prezentace na internetu tak, aby byla dostupná široké odborné i laické veřejnosti. Aktivita je směřována ke studentům ve všech ročnících VŠ a otevřenost systému umožní využití též mezi zájemce o studium matematicky orientovaných předmětů a mezi další pedagogy SŠ a VŠ.

Současný stav aktivity KA-3

Tato klíčová aktivity zahájila svou činnost teprve v červnu 2011. Během této velmi krátké doby byl vytvořen návrh členů realizačního týmu, kteří se budou věnovat uvedené problematice. Byly ujasněny vzájemné kompetence mezi jednotlivými týmy specializované na danou klíčovou aktivitu a navrhnuty metody komunikačních kanálů pro snadný přenos informací mezi KA2 a KA3.Dále byl připraven podrobný časový harmonogram činnosti v rámci této aktivity.

ZČU
KMA ZČU