Ve dnech 5.5. - 10.5.2013 byl realizován výjezd členů řešitelského týmu na univerzitu Cambridge.
ZČU
KMA ZČU