Ve dnech 13.5. - 16.5.2013 navštívila katedru matematiky dr. Martina Langerová.
ZČU
KMA ZČU