Ve dnech 2.6. - 4.6.2013 navštívil katedru matematiky prof. Petr Takáč. a závěrečných hodnotících seminářích se aktivně jako oponent podílel prof. Takáč z Institut fur Mathemati, Universitat Rostock, který nám poskytl cenné pohledy a připomínky ke celkové koncepci studijních plánů a ke koncepci jednotlivých předmětů, které vychází z jeho dlouholetých zahraničních zkušeností a poznatků.
ZČU
KMA ZČU