Ve dnech 13.-14.září 2013 proběhla v rámci Dnů vědy a techniky v Plzni, presentace katedry matematiky pro studenty, učitele a další zájemce z řad veřejnosti.
ZČU
KMA ZČU