V prvních týdnech semestru akademického roku 2013/2014 (tj. od 23.9.2013) proběhl pravidelný vstupní test, výsledky tohoto testu jsou základem velmi důležité zpětné vazby mezi vysokoškolskými a středoškolskými kolegy. V rámci pravidelných setkání s kolegy ze středních škol, jsme schopni na základě těchto výsledků poskytnout informaci o komparaci znalostí studentů konkrétní střední školy se studenty ostatními. Bližší informace o vstupních testech lze nalézt na stat.kma.zcu.cz/testik13 a v přiloženém materiálu VY_04_03.
ZČU
KMA ZČU