Předběžné základní výsledky vstupního testu byly presentovány na setkání s výchovnými poradci SŠ pořádaném ZČU dne 14.12.2010.
ZČU
KMA ZČU