Došlo k inovaci studijního programu Matematika a finanční studia. V rámci navržené inovace byl vytvořen diagram návazností jednotlivých předmětů.
ZČU
KMA ZČU