Byla realizována vnitrokatedrální anketa na téma praktické možnosti využití symbolických operací a výpočetní techniky při výuce matematiky. Cílem ankety bylo otestovat schopnost a ochotu vyučujících prakticky používat symbolické perace při řešení jednoduchých úloh.
ZČU
KMA ZČU