Ve dnech 20.-22. května 2011 proběhl ve školícím středisku ZČU seminář věnovaný Modernizaci obsahu a formy výuky matematiky. Akce se zúčastnilo celkem 59 osob, z toho 25 členů realizačního týmu a 34 dalších akademických pracovníků a učitelů SŠ.
ZČU
KMA ZČU