Dne 26.5.2011 byly výsledky vstupních testů s důrazem na rozdílnost výsledků z pohledu regionální příslušnosti absolvované SŠ presentovány na Setkání představitelů ZČU s klíčovými osobnostmi Karlovarského kraje (představitelé státní správy, hospodářské komory, výchovní poradci apod.).
ZČU
KMA ZČU