Současný stav aplikovaných příkladů je popsán vy výstupu VY_03_01.pdf. Jedná se zatím celkem o 22 příkladů fyzikálních charakteru (z kinematiky a dynamiky) a 51 příkladů zaměřené na teorie potenciálu, které jsou využitelné především při výuce na fakultě eletrotechnické.
ZČU
KMA ZČU