Projekt a jeho aktuální závěry, zejména příklon k modernímu pojetí výuky matematiky s podporou symbolických výpočetních podpůrných prostředí (především WolframAlpha) a první zkušenosti s tímto typem výuky byly presentovány na networkingu v Pavlovicích ve dnech 6.-8.6.2011.
ZČU
KMA ZČU