Ve dnech 16.-17.9. se členové realizačního týmu zúčastnili jako spolupořadatelé sekce věnované matematice Dnů vědy a techniky v Plzni.
ZČU
KMA ZČU