Došlo k úspěšnému dojednání spolupráce a uzavření bilaterálních dohod s Technische Universität Wien (Rakousko), Universit degli Studi di Milano-Bicocca (Itálie) a Politechnika Warszawska (Polsko)
ZČU
KMA ZČU