Dne 2.2.2012 se uskutečnilo setkání představitelů ZČU se zástupci plzeňského a karlovarského kraje s důrazem na vzdělávání, v rámci těchto setkání budou presentovány především výsledky vstupních testů z matematiky, velmi zajímavá diskuze vycházela především z presentace vstupních matematických znalostí studentů přicházejících ze středních škol na školu vysokou.
ZČU
KMA ZČU