Na katedře matematiky a semináři SDE působil ve dnech 21.-25.5.2012 pedagog prof. Stephen B. Robinson, v rámci svého pobytu se zapojil i do výukového procesu a diskuzí o modernizaci obsahu a formy výuky matematiky u nás a na univerzitách, na kterých prof. Robinson během svého působení pracoval.
ZČU
KMA ZČU