Ve dnech navštívil člen realizačního týmu prof. RNDr. Pavel Drábek,Dr.Sc. Varšavskou univerzitu.
ZČU
KMA ZČU