Dne 21.prosince 2012 proběhl katedrální seminář věnovaný modernizaci výuky matematiky na fakultě strojní a na fakultě ekonomické.
ZČU
KMA ZČU