Pořádání propagačních aktivit a seminářů pro studenty a SŠ a VŠ pedagogické pracovníky

Cíle aktivity KA-4

V rámci této klíčové aktivity je naplánováno uskuteční následujících akcí:

Současný stav aktivity KA-4

V souladu se specifikací této klíčové aktivity byla vyvíjena snaha o spolupráci se středními školami s cílem propagovat matematické. Konkrétně proběhly dvě propagační akce typu Dny otevřených dveří, dále několik přednášek na středních školách, přednášky zvaných hostů a přednášky členů realizačního týmu směřované na propagaci matematického myšlení. Byly též zahájeny rozhovory o možné spolupráci se společností SCIO, cílem případné budoucí spolupráce, která by synergicky navazovala na aktuálně řešený projekt, by bylo vytvoření e-learningového prostředí pro studenty prvních ročníků ekonomických fakult v matematických předmětech.

Plánované akce v rámci KA-4 pro nejbližší období

Činnost této klíčové aktivity byla přerušena na období prázdninových měsíců (červenec-srpen 2011). Pracovníci této aktivitybyli nauvedenou dobu převedeni do jiných klíčových aktivit. Od září 2011 pak budou připraveny další semináře pro vyučující a studenty ze středních škol Plzeňského a Karlovarského kraje. Budou též připraveny nové propagační materiály KMA a osloveny vytipované střední školy s návrhem na spolupráci.

ZČU
KMA ZČU