Zahraniční spolupráce a zapojení zahraničních odborníků do realizace inovovaných studijních programů

Cíle aktivity KA-5

V rámci této aktivity plánujeme dvoustranné návštěvy akademických pracovníků zaměřené na pedagogickou činnost. Budeme navazovat a rozvíjet kontakty katedry mate-matiky (které se v současné době v zahraničí zaměřují především na vědecko-výzkumnou činnost) do oblasti pedagogické. Předpokládaný rozsah výměn je cca 10 člověkotýdnů ročně. Celkem předpokládáme 27 člověkotýdnů (resp. 189 dnů) za celou dobu trvání projektu, odhadujeme částku cca 20000Kč na jeden týden pobytu v zahraničí. Zahraniční pobyty členů katedry, které budou podpořeny z tohoto projektu, budou prioritně zaměřeny na pedagogické aktivity. Zahraniční pobyty budou směřovány na stínování (shadow-visits) pedagogů v úvodních ročnících na zahraničních fakultách, na výměnu zkušeností z oblasti pedagogické, na eventuální přípravu a inovaci studijních programů z významným podílem studia v cizím jazyce a podobně.

V této aktivitě navážeme na již ověřenou spolupráci s partnery z předcházejících projektů (např. Brunel University, Department of Mathematical Sciences, Uxbridge (Greater London), Middlesex, Anglie; Hochschule München, Fakult\"at f\"ur Informatik und Mathematik, Mnichov, Německo; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, Slovinsko.) Na druhou stranu předpokládáme, že naopak zahraniční pracovníci se budou podílet na realizaci výuky vybraných matematických předmětů v cizím jazyce na katedře matematiky. Tyto kurzy budou určeny pro studenty, kteří mají dostatečné matematické znalosti a schopnosti a mohou studiem matematiky v cizím jazyce rozvinou dále své schopnosti a dovednosti. Uvažujeme pobyt zahraničních lektorů a pedagogů v rozsahu cca 3-4 člověkotýdny ročně. Celkem předpokládáme cca 10 člověkotýdnů za celou dobu trvání projektu, odhadujeme částku cca 20000Kč na jeden týden pobytu zahraničního experta na katedře matematiky.

Současný stav aktivity KA-5

V průběhu sledovaného monitorovacího období se podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci s TU Trondheim, Norsko. Dále byla uzavřena bilaterální dohoda s Universita degli Studi di Milano- Bicocca, Itálie. Smlouva s TU Drážďany je ve fázi finalizace. Nově se jedná o podpisu smlouvy o případné spolupráci s Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljublani (Slovinsko) a Technische Universität Graz (Rakousko). Další jednání probíhají s Politecnico di Milano, Itálie. Zároveň byly vytipovány vhodné zahraniční a tuzemské konference, semináře a workshopy, které jsou zaměřeny na nové metody výuky matematiky na vysokých školách.

V současné době se připravuje plán zahraničních výjezdů členů realizačního týmu a případných dalších osob, které budou směřovány na stínování pedagogů v úvodních ročnících na zahraničních fakultách, na výměnu zkušeností z oblasti pedagogické, na eventuální přípravu a inovaci studijních programů z významným podílem studia v cizím jazyce a podobně. Dále probíhají jednání s několika zahraničními pedagogy, kteří se budou v následujícím akademickém roce podílet na výuce vybraných matematických předmětů v cizím (převážně anglickém) jazyce.

ZČU
KMA ZČU